Ewaluacja projektów unijnych jako kluczowe narzędzie zarządzania i doskonalenia

Projekty edukacyjne i społeczne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) stanowią istotną część działań realizowanych na terenie Unii Europejskiej. W celu zapewnienia efektywnego wykorzystania unijnych środków finansowych, projekty te są systematycznie poddawane procesowi ewaluacji. Ewaluacja stanowi kluczowe narzędzie zarządzania projektem, pozwalając na ocenę jego skuteczności, efektywności i adekwatności. W niniejszym artykule omówimy cele, metody oraz zastosowanie ewaluacji projektów unijnych, a także wyjaśnimy, dlaczego warto skorzystać ze wsparcia ekspertów z firmy doradczo-szkoleniowej Idipsum w tym zakresie.

Nieprawidłowości i korekty finansowe przy rozliczaniu projektów unijnych

Współfinansowanie projektów z dotacji unijnych stanowi atrakcyjną szansę dla wielu organizacji i przedsiębiorstw na rozwijanie innowacyjnych pomysłów, modernizację infrastruktury oraz rozwijanie sektora publicznego. Jednak przy realizacji takich projektów istnieje ryzyko pojawienia się nieprawidłowości w rozliczeniach, które mogą prowadzić do konieczności dokonania korekt finansowych. W artykule tym, omówimy, czym są nieprawidłowości oraz jakie są procedury korekt finansowych w przypadku projektów unijnych.

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) - Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorstw i instytucji

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027 jest kontynuacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) na lata 2014-2020. Celem FEnIKS jest wspieranie projektów skoncentrowanych na rozwoju odnawialnych źródeł energii i transportu, ochronie środowiska oraz adaptacji do zmian klimatu. Program obejmuje także inwestycje w sektorze ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. Nowe nabory wniosków rozpoczęły się w czerwcu, a szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej programu. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami pozyskania dotacji unijnych w obszarach objętych programem i skorzystania ze wsparcia Idipsum.pl w pozyskaniu dotacji i prawidłowej realizacji założeń projektu unijnego.

Dotacja warunkowa w programie FENG - nowe założenia i możliwości wsparcia

Program FENG (Fundusz Efektywności Nowej Generacji) stale rozwija się i dostosowuje do potrzeb przedsiębiorców i organizacji, które pragną realizować innowacyjne projekty. Jedną z głównych zmian w założeniach programu jest wprowadzenie dotacji warunkowej, która otwiera nowe perspektywy wsparcia dla przedsiębiorstw. W niniejszym artykule przedstawimy szczegóły dotacji warunkowej w ramach FENG oraz omówimy różne kategorie przedsiębiorstw i zasady podziału dotacji.

Idipsum.pl LogoIdipsum.pl Wszystkie prawa zastrzeżone