Nasza oferta

Oferujemy pełen wachlarz wsparcia przy prowadzeniu projektów zarówno finansowanych ze środków UE jak również krajowych. Szkolimy, doradzamy, prowadzimy projekty, audytujemy oraz prowadzimy kontrole z ekspertami merytorycznymi.

Organizujemy zarówno szkolenia otwarte, których tematykę tworzymy na podstawie aktualnego zapotrzebowania rynku, jak również organizujemy szkolenia zamknięte dostosowane do indywidualnych potrzeb Zamawiającego.

Nasze szkolenia staramy się prowadzić w formie warsztatów w oparciu o praktyczne doświadczenie naszych ekspertów, aby mogli Państwu przekazać oprócz niezbędnej wiedzy teoretycznej również wiedzę praktyczną „rynkową”.

Jesteśmy elastyczni i dbamy, aby nasze szkolenia dostosowane były do Państwa indywidualnych potrzeb. Mogą Państwo liczyć na dopasowanie produktów i usług do sytuacji w jakiej znalazła się firma, warunków zewnętrznych i oczekiwań danego rynku.

Nasi trenerzy chętnie służą pomocą, wsparciem i radą w najbardziej problematycznych sytuacjach, w tym w zakresie kwalifikowalności kosztów oraz zasady konkurencyjności.

Do każdego problemu podchodzimy indywidualnie i odpowiadamy na Państwa potrzeby biznesowe w każdym momencie prowadzenia projektu.

Pozostaw kontakt
Nasz ekspert przeanalizuje Twoje potrzeby

Posiadamy specjalistyczną wiedzę, którą się z Państwem chętnie podzielimy, a która dotyczy m.in.:

  • realizacji projektu i jego rozliczenia;
  • kwalifikowalności wydatków;
  • zasady konkurencyjności;
  • zachowania zasady trwałości projektów;
  • Prawa Zamówień Publicznych;
  • sporządzania i rozliczania wniosków o płatność;
  • obsługi SL 2014;
  • pisania wniosków o dofinansowanie;
  • prowadzenia audytów i kontroli;
  • doradztwa projektowego i biznesowego.

Kim jesteśmy

Idipsum Sp. z o.o. to podmiot zrzeszający kadrę najlepszych ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie i praktykę w zakresie kontroli, weryfikacji wniosków o płatność, audytów, a także zarządzania projektami finansowanymi ze środków unijnych, dotacji krajowych, celowych, w tym B+R. W odróżnieniu od innych firm szkoleniowych naszymi ekspertami są praktycy, którzy wiedzę przekazywaną Państwu zdobywają na co dzień w trakcie czynności kontrolnych lub audytowych.

W naszej ofercie mamy zarówno szeroki zakres przedmiotowy szkoleń, jak również doradztwa (m.in. z zakresu prowadzenia projektu, realizacji zasady konkurencyjności, przeciwdziałania powstawaniu wydatków niekwalifikowalnych). Proponujemy wsparcie przy realizacji, monitorowaniu i rozliczaniu objętych dofinansowaniem unijnym przedsięwzięć.

Wsparcie eksperckie

Wsparcie eksperckie

Kontrola projektów unijnych

Kontrola w zakresie finansowym i merytorycznym.

Zobacz więcej
Wsparcie eksperckie

Wsparcie eksperckie

Kontrole krajowe

Kontrola w zakresie finansowym i merytorycznym.

Zobacz więcej

Szkolimy i doradzamy również online

Przesłanie:

Do każdego problemu podchodzimy indywidualnie i odpowiadamy na Państwa potrzeby biznesowe w każdym momencie prowadzenia projektu.

Idipsum.pl LogoIdipsum.pl Wszystkie prawa zastrzeżone