Kontrola projektów unijnych

kontrola projektow unijnychPolska jako największy Beneficjent środków z Unii Europejskiej zobligowana jest nie tylko do sprawnego ich rozdysponowywania, równie ważnym elementem systemu szeroko pojętych „funduszy europejskich” jest kontrola poprawności ich wydatkowania. W naszym przekonaniu tylko sprawne połączenie obu aspektów: z jednej strony wydatkowania zaś z drugiej kontroli, pozwoli na osiągnięcie sukcesu jakim z całą pewnością będzie, zgodne z wymaganiami Komisji Europejskiej, rozdysponowanie przeznaczonych dla Polski środków z budżetu Unii Europejskiej.

Konstruowane przez naszych ekspertów wnioski pokontrolne opracowywane są przy zachowaniu najwyższych standardów. Pragniemy, aby zawarte tam uwagi mogły być wykorzystywane na każdym szczeblu wydatkowania środków unijnych. Mamy świadomość, że tylko spójny i sprawny system jest gwarancją poprawności i jakości wydawania środków z budżetu Unii Europejskiej. Naszym działaniem pragniemy przyczyniać się do utrwalania wizerunku Polski jako wzorowego Beneficjenta środków europejskich. Świadomi celów do jakich wspólnie dążymy stawiamy profesjonalizm jako priorytet naszych działań, gdyż tylko w taki sposób można sprostać wymaganiom jakie oczekiwane są przez Komisję Europejską w zakresie procedur kontrolnych.

Jesteśmy świadomi, że tylko wysoki poziom kontroli pozwoli uniknąć komplikacji jaką może być ewentualny zwrot pozyskanych przez nasz kraj środków europejskich. Chcielibyśmy, aby wypracowane przez naszych ekspertów wzorce kontroli pozwoliły na uniknięcie negatywnych konsekwencji zarówno na poziomie Beneficjentów oraz Instytucji Pośredniczących.

Oferujemy kompleksową pomoc

Idipsum.pl LogoIdipsum.pl Wszystkie prawa zastrzeżone