Oferta

Polska jako największy Beneficjent środków z Unii Europejskiej zobligowana jest nie tylko do sprawnego ich rozdysponowywania, równie ważnym elementem systemu szeroko pojętych „funduszy europejskich" jest kontrola poprawności ich wydatkowania. W naszym przekonaniu tylko sprawne połączenie obu aspektów: z jednej strony wydatkowania zaś z drugiej kontroli, pozwoli na osiągnięcie sukcesu jakim z całą pewnością będzie, zgodne z wymaganiami Komisji Europejskiej, rozdysponowanie przeznaczonych dla Polski środków z budżetu Unii Europejskiej.

Nasi specjaliści posiadają bogate doświadczenie uzyskane podczas realizacji audytu oraz ewaluacji projektów unijnych. W związku z tym uznaliśmy, że nasza kadra dysponuje wszelkimi walorami, które konieczne są do skutecznego kontrolowania Beneficjentów, którzy otrzymali środki na przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Wsparcie eksperckie

Wsparcie eksperckie

Kontrola projektów unijnych

Kontrola w zakresie finansowym i merytorycznym.

Zobacz więcej

Idipsum.pl LogoIdipsum.pl Wszystkie prawa zastrzeżone