Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Idipsum Sp. z o.o., NIP 946-265-04-35, tel. 502 378 952, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest realizacja zawartej umowy, realizacja bieżącego kontaktu i współpracy zawodowej związanej z przedmiotem działalności Administratora oraz ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami skierowanymi przeciwko Administratorowi.
 3. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać także w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i rachunkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 4. Kategorie danych osobowych podlegających przetwarzaniu obejmują m.in. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL, numer i seria dowodu osobistego, numer Identyfikacji Podatkowej, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, numer konta bankowego, dane procesu/usługi/projektu.
 5. Dane osobowe pochodzą od osób, których dane dotyczą. Dane mogą pochodzić od stron trzecich.
 6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne lub/i niezbędnie do załatwienia Pani/Pana sprawy; w pozostałych przypadkach jest dobrowolne.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W sprawie realizacji praw można kontaktować się z Administratorem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Pani/Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.
 12. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty prowadzące usługi informatyczne i teleinformatyczne, biura rachunkowe, podmioty świadczące usługi doradcze, a także organy lub instytucje uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
 13. W razie pytań związanych z przekazanymi powyżej informacjami zachęcamy do kontaktu.

Idipsum.pl LogoIdipsum.pl Wszystkie prawa zastrzeżone