Obsługa i kontrola projektów

IDIPSUM (z jez. łac. „razem”) to podmiot o charakterze doradczym, opiniotwórczym, działający w obszarze zarządzania, audytu i kontroli.

IDIPSUM – to zespół ekspertów z zakresu: pozyskiwania funduszy unijnych, kontroli projektów unijnych, audytu projektów unijnych, audytu działalności statutowej, ewaluacji projektów unijnych, weryfikacji realizacji projektów i prowadzonych rozliczeń. Zajmujemy się szeroko rozumianą tematyką doradztwa i weryfikacji, starając się wypracowywać dla naszych Klientów rozwiązania, które będą kojarzone z wysoką jakością oraz rezultatem adekwatnym do nakładów.

IDIPSUM jako marka zobowiązuje nas do usług na najwyższym poziomie. Profesjonalna kadra pozwoliła nam na stworzenie narzędzi, które z powodzeniem wykorzystywane są w ciągle zmieniającej się gospodarce. Rozwijamy się RAZEM z Państwem i RAZEM osiągamy sukcesy.

Świadczymy usługi wsparcia na rzecz prawidłowego udzielania zamówień publicznych, realizowania zasady konkurencyjności.
Oferujemy usługi doradztwa technicznego dla Beneficjentów projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków unijnych.

Nasza siedziba mieści się we Wrocławiu, ale ze swoimi usługami docieramy do wszystkich zakątków Polski i Europy.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Idipsum.pl LogoIdipsum.pl Wszystkie prawa zastrzeżone