Doświadczenie

Image

Od wielu lat budujemy nasze doświadczenie w oparciu o realizowane kontrole, audyty i weryfikacje wniosków o płatność.

Jako podmiot nieustannie rozwijający się, zatrudniający najwyższej klasy ekspertów i specjalistów, stale uczestniczymy w przetargach ogłaszanych głównie przez instytucje rządowe i agencje wykonawcze, z którymi nawiązujemy owocną współpracę.

Do tej pory wykonaliśmy, m.in.:

  • około 1120 kontroli projektów, w tym projektów pomocy technicznej i wizyt monitoringowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
  • około 300 kontroli projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w tym kontroli trwałości,
  • 46 kontroli trwałości oraz kontroli projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Ponadto, z początkiem roku zawarliśmy kolejną umowę, dzięki której będziemy mogli wzbogacić nasze doświadczenie o dodatkowe kontrole finansowane za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków krajowych - Budżetu Państwa.

Realizowaliśmy również kontrole projektów z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju), Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dla Ośrodka Rozwoju Edukacji).

Wykonywaliśmy bądź nadal wykonujemy weryfikacje i analizy pogłębione wniosków o płatność. Łącznie takich badań przeprowadziliśmy, w ramach POIR i POWER, ok. 3760.

Nasze usługi, ze względu na duży zakres działania, kierujemy do podmiotów z całego kraju.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Zespół Idipsum Sp. z o. o.

Idipsum.pl LogoIdipsum.pl Wszystkie prawa zastrzeżone