Zarząd

Przemysław UraPrezes Zarządup.ura@idipsum.pl
Przemysław Ura - prawnik, certyfikowany audytor. Z audytem związany od 2004 r. Budował systemy audytu wewnętrznego w jednostkach finansów publicznych i samorządu terytorialnego różnych szczebli. Realizował zadania audytowe jako audytor oraz usługobiorca zewnętrzny. Od 2004 r. certyfikuje, kontroluje i audytuje projekty współfinansowane przez Unię Europejską. Prezes zarządu IDIPSUM Sp. z o.o. Wykładowca, szkoleniowiec z zakresu realizacji projektów oraz metodyki audytu. Pasjonat historii i kolarstwa.
Agnieszka LaskowskaCzłonek Zarządua.laskowska@idipsum.pl
Agnieszka Laskowska - z wykształcenia prawnik, certyfikowany audytor, przedsiębiorca. Ukończyła liczne studia podyplomowe i szkolenia z zakresu audytu, finansów i rachunkowości oraz zarządzania. Od niemal 18 lat zajmuje się różnymi formami certyfikacji środków zewnętrznych, realizując audyty, kontrole i weryfikując sprawozdania finansowe. Przez ponad 10 lat zatrudniona jako audytor wewnętrzny w administracji publicznej. Posiada również wieloletnie doświadczenie w aplikowaniu o środki zewnętrzne, zarządzaniu projektami i rozliczaniu dotacji dla klientów reprezentujących różne sektory.

Dyrektor biura

Agnieszka PytlarzDyrektor Zarządzającya.polowniak@idipsum.pl

Idipsum.pl LogoIdipsum.pl Wszystkie prawa zastrzeżone