Ewaluacja projektów unijnych

Znaczna część projektów unijnych zakłada konieczność przeprowadzenia ewaluacji. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom oferujemy szeroką gamę badań ewaluacyjnych, które wpisują się w oczekiwania naszych Klientów.

Ewaluacja przez dość długi okres była nierozpoznawalnym oraz niedocenianym narzędziem realizacji projektów. Ostatnie lata zmieniły podejście Beneficjentów do ewaluacji i zauważalny jest wzrost jej znaczenia.

Należy podkreślić, że skrupulatnie zaplanowane i przeprowadzone badanie ewaluacyjne pozwala dokładnie poznać wszystkie efekty zrealizowanego projektu. Co więcej, raport ewaluacyjny znacznie wykracza poza rezultaty ujęte we wskaźnikach realizacji projektu i pozwala na jego ocenę w najszerszy z możliwych sposobów.

Przeprowadzenie ewaluacji projektu przez profesjonalny podmiot zewnętrzny wydaje się być modelowym rozwiązaniem w sytuacji, gdy Klient pragnie poznać trudno mierzalne efekty swojego projektu, jak np. zwiększenie poziomu wiedzy, wzrost określonych kompetencji uczestników oraz ich opinie na temat oferowanego wsparcia.

Poza obiektywnymi informacjami dotyczącymi realizowanego przedsięwzięcia, raport przygotowany przez naszych ekspertów dostarcza precyzyjnych wskazówek, które mogą być wykorzystywane przy realizacji podobnych projektów np.: najefektywniejsze formy wsparcia, najciekawsze rodzaje zajęć, czy też najskuteczniejsze kanały informacyjne. Rekomendowane przez autorów raportu rozwiązania dostosowane do wymogów formalnych obowiązujących projekty w konkretnych programach dotacyjnych. Ponadto zaproponowane rekomendacje pozwalają Państwu uniknąć problemów w przyszłości oraz być krok przed konkurencją.

Oferujemy kompleksową pomoc

Idipsum.pl LogoIdipsum.pl Wszystkie prawa zastrzeżone