Opieka w prowadzeniu projektu POIR

Nasza firma świadczy kompleksową usługę prowadzenia projektu. W odróżnieniu od konkurencji łączymy teorię z praktyką. Posiadamy świetnie wyszkolone zespoły, które zdobytą wiedzę na co dzień weryfikują w praktyce na licznych kontrolach, audytach oraz opiekach. Nasze wsparcie podzieliliśmy na moduły, aby jak najlepiej dostosować się do potrzeb Beneficjenta. To właśnie Beneficjent decyduje czy potrzebuje kompleksowej usługi, aby scedować na nas zarządzanie całym projektem w każdym jego obszarze, czy potrzebuje jedynie wsparcia w konkretnym zakresie. Nasza opieka obejmuje:

 • kontrolę dokumentacji projektowej,
 • bieżące doradztwo projektowe,
 • przygotowanie wzorów dokumentacji, projektowej niezbędnej do prawidłowego rozliczania projektu,
 • obsługę systemu SL 2014,
 • doradztwo kadrowo-księgowe,
 • kontrole ex-ante zapytań ofertowych (rozeznanie rynku/zasada konkurencyjności/zamówienia zgodne z UPZP),
 • sporządzanie dokumentacji przetargowej (rozeznanie rynku/zasada konkurencyjności) bez części merytorycznej w zakresie opisu przedmiotu zamówienia,
 • copółroczne audyty dokumentacji projektowej,
 • kompleksowe przygotowanie i sprawdzenie dokumentacji przed spodziewaną kontrolą zewnętrzną na projekcie.
Image

Odbiorcy wsparcia:

Opieka skierowana jest do wszystkich Beneficjentów projektów POIR jak również do wnioskodawców, którzy dopiero będą realizować projekty.

Korzyści:

 • uzyskanie pomocy od praktyków, będących audytorami oraz kontrolerami, działających na zlecenie instytucji realizujących POIR,
 • możliwość skupienia się przez Beneficjenta wyłącznie na merytorycznym zakresie projektu,
 • poznanie najnowszych interpretacji prawnych oraz wytycznych,
 • zwiększenie pewności realizacji projektu,
 • kompleksowe wsparcie przed kontrolami zewnętrznymi na projekcie.
 • Wykonawca do realizacji opieki oddeleguje zespół dwuosobowy, przy czym osoby te jak również Beneficjent korzystają z wiedzy, wsparcia oraz doświadczenia całej naszej firmy.

Wykonawca do realizacji opieki oddeleguje zespół dwuosobowy, przy czym osoby te jak również Beneficjent korzystają z wiedzy, wsparcia oraz doświadczenia całej naszej firmy.

Cena:

Stawka ustalana jest indywidualnie z Beneficjentem w zależności od zakresu oraz wielkości projektu

Produkt - prowadzenie projektu/opieka

Cena netto

pakiet standard (comiesięczna jednodniowa wizyta w siedzibie Beneficjenta w celu weryfikacji dokumentacji oraz bieżąca pomoc on-line (zakres finansowy oraz postępowań)

2500,00 zł

obsługa SL2014 (sporządzanie WOP)

+2000,00 zł

sporządzanie zapytań ofertowych (do 3 w miesiącu)

+3000,00 zł

sporządzanie zapytań ofertowych (od 4 do 6 w miesiącu)

+5000,00 zł

Oferujemy kompleksową pomoc

Idipsum.pl LogoIdipsum.pl Wszystkie prawa zastrzeżone