Program do obsługi Projektów „Beneficjent”

To pierwszy w Polsce kompleksowy program dostępny poprzez przeglądarkę internetową do zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Stworzony przez najlepszych praktyków kontrolujących wykorzystanie funduszy UE na terenie Polski.

  • Kompleksowe narzędzie do zarządzania projektem ze środków EFRR.
  • Generowanie wszystkich niezbędnych dokumentów.
  • Najlepszą na rynku ochronę przed błędami popełnianymi przy prowadzeniu projektu.
  • Wsparcie i ochronę przed korektami finansowymi.
  • Innowacyjny program w skali kraju.
  • Łatwość obsługi dającą pewność wzorowego prowadzenia projektu.
  • Modułową budowę zawierającą m.in. moduł zamówień, zarządzania personelem, wiedzy oraz archiwizacji.
  • Moduł zamówień (połączony z serwerem pocztowym) prowadzący proces zamówienia od etapu szacowania wartości zamówienia, aż do etapu wygenerowania umowy.
  • Moduł archiwum umożliwiający zachowanie w porządku chronologicznym całej dokumentacji projektowej na potrzeby bieżącej obsługi, jak i możliwych kontroli zewnętrznych.
Image

IDIPSUM jest oficjalnym sprzedawcą platformy Beneficjent.

Istnieje możliwość zakupu platformy w promocyjnej cenie w przypadku zakupu innych usług oferowanych przez IDIPSUM.

Oferujemy kompleksową pomoc

Idipsum.pl LogoIdipsum.pl Wszystkie prawa zastrzeżone