Kontrole z ekspertem merytorycznym

Jeśli nie macie Państwo pewności czy Wasze projekty przejdą bezbłędnie kontrole prowadzone przez instytucje zewnętrzne np. Instytucje Zarządzające, Wdrażające lub Pośredniczące, wprowadziliśmy dla Was - Beneficjentów kontrole z ekspertami merytorycznymi.

Kontrole odbywają się na takich samych procedurach jak kontrole prowadzone przez instytucje zewnętrzne i obejmują zakres finansowy oraz merytoryczny projektu. Zarówno zakres kontroli, dobór próby, jak również same raporty pokrywają się w 100% z kontrolami prowadzonymi przez instytucje zewnętrzne.

W chwili obecnej mamy do zaoferowania kontrole na projektach POIR oraz kontrole trwałości. Kontrole trwają minimum 7 dni w tym 1-2 dni na miejscu w siedzibie Beneficjenta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z koronawirusem możliwe jest przeprowadzenie kontroli zdalnej.

Image

Produkt

Cena netto

Kontrole merytoryczne

14500,00 zł

Oferujemy kompleksową pomoc

Idipsum.pl LogoIdipsum.pl Wszystkie prawa zastrzeżone