Kompleksowa usługa księgowa spółek

Usługi księgowe dla firm, w tym profesjonalne księgowanie projektów UE

 • Świadczone przez nas usługi realizujemy profesjonalnie i z najwyższą jakością.
 • Księgowość – pełny zakres usług związanych z obsługą księgową spółki.
 • Kadry i płace – kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa.
 • Doradztwo – rachunkowość, pomoc projektowa UE.

Błędy w ewidencji księgowej Projektów.

Prowadzenie wydzielonej ewidencji księgowej dla projektów UE to jeden z głównych warunków uznania wydatków za kwalifikowalne tzn. takie które możemy rozliczyć w ramach realizowanych projektów. Oprócz wyodrębnienia księgowego ważne jest, aby księgowy znał zasady kwalifikowalności kosztów w ramach projektów UE i wiedział, jak należy je księgować i co można ująć w kosztach projektu i w jaki sposób. Większość biur rachunkowych pomimo obszernej wiedzy z zakresu rachunkowości ma małe pojęcie o księgowaniu projektów UE. My łączymy wiedzę z praktyką projektową.

Z naszego doświadczenia do najczęściej popełnianych przez przedsiębiorców błędów w ramach projektów finansowanych z funduszy unijnych dotyczących ewidencji księgowej zalicza się:

 • nieprowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dla realizowanego przez spółkę projektu UE
 • stosowanie wyodrębnionych kont bez odpowiednich zapisów w zakładowym planie kont
 • stosowanie wyodrębnionej ewidencji tylko dla kont kosztów
 • brak opisanych dowodów księgowych
 • ujęcie w ewidencji projektów, kosztów pochodzących z bieżącej działalności beneficjenta (niezwiązanych z projektem)
 • niezgodność pomiędzy zapisami w wyodrębnionej ewidencji księgowej, a wydatkami ujętymi we wnioskach o płatność
 • brak lub nieprawidłowe ujęcie wkładu własnego w ewidencji księgowej
 • dokonywanie z konta zaliczkowego projektu płatności niezwiązanych z realizowanym projektem lub przekraczających dofinansowanie
 • niewłaściwe kwalifikowanie do kosztów projektu płatności walutowych

Oferujemy kompleksową pomoc

Idipsum.pl LogoIdipsum.pl Wszystkie prawa zastrzeżone