Audyt zewnętrzny Projektów

O poprawnym i skutecznym wydatkowaniu środków Projektowych nie decyduje wyłącznie osiągnięcie założeń Projektu, ale również wydatkowanie ich zgodnie z procedurami.

Polska jest największym Beneficjentem środków z Unii Europejskiej dlatego tak ważne jest, aby dobrze przeprowadzony audyt zewnętrzny uchronił Beneficjentów przed utratą tych środków.

Nasi specjaliści posiadają bogatą wiedzę oraz doświadczenie praktyczne zdobyte podczas setek kontroli realizowanych na zlecenie instytucji zaangażowanych w ich rozdysponowanie. W związku z tym uznaliśmy, że nasza kadra dysponuje wszelkimi walorami, które konieczne są do skutecznego audytowania Beneficjentów, którzy otrzymali środki na przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz krajowego budżetu.

Pragniemy podkreślić, że nasze bogate doświadczenie jest atutem, który chcielibyśmy wykorzystać podczas zlecanych nam audytów. Nasi eksperci potrafią kompleksowo ocenić prawidłowość realizowanych projektów. Do każdego zadania przygotowujemy się indywidualnie. Mamy świadomość różnorodności przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W związku z powyższym zespół audytowy jest również selekcjonowany z możliwie najwyższą starannością, aby w jak największym stopniu z jednej strony skutecznie skontrolować projekt, a z drugiej doradzić Beneficjentowi.

Image

Produkt - Audyt zewnętrzny

Cena netto

średnia cena netto (uzależniona od budżetu projektu)

15000,00 zł

Oferujemy kompleksową pomoc

Idipsum.pl LogoIdipsum.pl Wszystkie prawa zastrzeżone