Audyt wewnętrzny

Realizujemy usługi audytu wewnętrznego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Audyt przeprowadza zespół posiadający kwalifikacje określone w art. 286 ustawy.  Nasi audytorzy to doświadczeni i profesjonalni praktycy, dla których zasadniczym celem usługi jest przysporzenie wartości dodanej dla audytowanej jednostki. Zgodnie z założeniami ustawy w trakcie badania staramy się wspierać kierownika jednostki w sprawowaniu adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

Komu oferujemy usługę:

Podmioty zobowiązane do prowadzenia audytu wewnętrznego zostały określone w art. 274 ustawy o finansach publicznych, jednak należy pamiętać, że zgodnie z treścią tego artykułu audyt wewnętrzny prowadzi się również w jednostkach sektora finansów publicznych, w których kierownicy podjęli taką decyzję.

Image

Korzyści:

Podczas naszej usługi staramy się optymalizować działalność jednostki. Celem naszych działań jest racjonalne zapewnienie kierownika jednostki o tym, że procesy są realizowane prawidłowo, efektywnie i z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa. Analizujemy zapewnienie ścieżki audytu, wiarygodność i rzetelność dokumentacji. Staramy się – we współpracy z Klientem – wyeliminować zbędne koszty działalności. Dostarczamy kierownictwu jednostki wiedzy o tym, jak funkcjonuje jednostka i w których miejscach możemy wprowadzić zmiany usprawniające procesy.

Cena:

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie. Uzależniona jest od wielkości jednostki, środków pozostających w jej dyspozycji, liczby osób zatrudnionych i oczekiwań Klienta takich jak. np. liczba zadań zapewniających czy czynności doradcze.

Oferujemy kompleksową pomoc

Idipsum.pl LogoIdipsum.pl Wszystkie prawa zastrzeżone