Budżet Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 to ostatnia szansa, aby otrzymać bezpłatne wsparcie na rozpoczęcie lub rozwój biznesu. Tym bardziej zachęcamy do współpracy w tym obszarze naszej działalności. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdej z ofert współpracy, nasi eksperci potrafią zbudować plan działania, który skutecznie zrealizuje wyznaczone przez Państwa cele.

Komisja Europejska na lata 2014 – 2020 przyznała Polsce ponad 82,5 mld euro w ramach polityki spójności. Środki te zostaną rozdysponowane m.in. na zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju, podnoszenie sprawności i efektywności administracji. Warto zwrócić uwagę, że największy wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Ponadto nadal będą finansowane przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i energetyki oraz kultury.

Wsparcie europejskie przeznaczone będzie także na edukację, zwiększenie zatrudnienia czy przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Należy podkreślić, że w większym stopniu niż w poprzedniej perspektywie, będą wykorzystywane instrumenty zwrotne tj. nieoprocentowane lub bardzo korzystne pożyczki i kredyty.

Budżet środków unijnych na lata 2014 – 2020 został skonstruowany w ten sposób, że zostało utworzone sześć programów ogólnopolskich zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, najważniejsze to:

  • Program Infrastruktura i Środowisko,
  • Program Inteligentny Rozwój,
  • Program Wiedza Edukacja Rozwój,
  • Program Polska Cyfrowa,
  • Program Polska Wschodnia.

Oprócz tych programów, każde z województw otrzyma indywidualne środki na 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie.

Tak duży wachlarz możliwości uzyskania wsparcia jest zarazem wyzwaniem dla nas, aby każdy z naszych Klientów otrzymał maksymalnie najlepszą ofertę. Opracowanie skutecznego zindywidualizowanego planu działania jest dla nas priorytetem, który pozwala na realizację Państwa celów. Przygotowana przez zespół naszych ekspertów strategia działania pozwoli na pozyskanie środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej.

Od pierwszego kontaktu nasi specjaliści starają się dobrać optymalny rodzaj wsparcia. Łączymy nasze doświadczenia z potencjałem naszych Klientów, a to jest gwarantem skutecznego przygotowania się do pozyskania dotacji na dany typ inwestycji.

Pomagamy przebrnąć przez żmudną i często skomplikowaną dokumentację konkursową, której wnikliwa analiza konieczna jest, aby projekt miał szansę otrzymać dofinansowanie. Doradzamy jak usprawnić wewnętrzne procedury w firmie, aby realizacja projektu przebiegła sprawnie i nie powodowała zakłóceń w dotychczasowej działalności firmy. Nasi specjaliści dbają, aby na każdym etapie aplikowania Państwa projekt otrzymał należyte wsparcie. W przypadku konieczności jakichkolwiek wyjaśnień lub uzupełnień przygotowujemy odpowiednie dokumenty. Monitorujemy wszystkie terminy i czuwamy po to, aby razem osiągnąć sukces.

Na Państwa życzenie zajmujemy się rozliczaniem projektu oraz zadaniami związanymi ze sprawozdawczością z realizacji projektu.

Nasze doświadczenia z zakresu audytu i kontroli pozwala naszym Klientom czuć wsparcie i bezpieczeństwo podczas każdego etapu realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Przekazywana przez naszych ekspertów wielowymiarowa wiedza oparta jest na wieloletnim doświadczeniu i poparta najnowszymi rozwiązaniami.

Zapraszamy do współpracy!